Christelijke Basisschool De Tarissing

Tjaerdawei 42 a 9105 KG Rinsumageast

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passend Christelijk onderwijs
  • Veilige school
  • Rijke/uitdagende leeromgeving
  • Open communicatie naar ouders
  • Stimuleren van onze leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS 'De Tarissing' heeft op 1 oktober 2020 96 leerlingen. Ten opzichte van het afgelopen jaar is dit een daling van 13 leerlingen. Dit komt omdat er een relatief grote groep 8 is uitgestroomd. We verwachten dat het aantal leerlingen de komende jaren stabiel zal blijven en hopen op termijn een lichte groei te realiseren door een uitbreiding van faciliteiten geboden door het mogelijk te vormen Kind Centrum De Tarissing. M.i.v. augustus 2020 zullen de wachtlijsten van de peuterspeelzaal tot het verleden behoren, zal er 5 dagen in de week voor- en naschoolse opvang worden aangeboden en is er het voornemen om vanaf de herfstvakantie kinderopvang aan te bieden. We hopen met deze ontwikkelingen aan te sluiten bij de ambities van het dorp en de leefbaarheid van het dorp te stimuleren zodat Rinsumageast een aantrekkelijk dorp blijft om zich te vestigen. De mogelijke realisatie van 15 bouwkavels zouden het dorp een extra impuls kunnen geven en een positieve invloed kunnen hebben op de toekomstige aantal leerlingen.

In het schooljaar 2020-2021 werken we wederom met vier (combinatie-)groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven