Christelijke Basisschool De Tarissing

Tjaerdawei 42 a 9105 KG Rinsumageast

  • Het plein is ingericht m.b.v. de Johan Cruijff Foundation en biedt volop mogelijkheden tot bewegen.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Tarissing

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Tarissing is gelegen aan de noordkant van het dorp Rinsumageast nabij multifunctioneel centrum De Beijer en de sportvelden. Samen vormen ze het  hart van alle activiteiten  in het dorp in een levendige omgeving waar samenkomen, ontmoeting en verbinding centraal staan. De school is gehuisvest in een relatief nieuw gebouw. Samen met de collega’s van Kind Vandaag zijn we gestart met ons kindcentrum in wording.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passend Christelijk onderwijs
  • Veilige school
  • Rijke/uitdagende leeromgeving
  • Open communicatie naar ouders
  • Stimuleren van onze leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS 'De Tarissing' heeft op 1 oktober 2021 98 leerlingen. We verwachten dat het aantal leerlingen de komende jaren stabiel zal blijven en hopen op termijn een lichte groei te realiseren door een uitbreiding van faciliteiten geboden door ons kindcentrum in wording. We hopen met deze ontwikkelingen aan te sluiten bij de ambities van het dorp en de leefbaarheid van het dorp te stimuleren zodat Rinsumageast een aantrekkelijk dorp blijft om zich te vestigen. De mogelijke realisatie van 15 bouwkavels zouden het dorp een extra impuls kunnen geven en een positieve invloed kunnen hebben op de toekomstige aantal leerlingen.

We hebben momenteel 5 groepen waarvan 2 kleutergroepen. Voor een fijne overgang van de peuterschool naar de groep 1 is een speciale instroomgroep samengesteld waar de nieuwe kinderen eerst inkomen. Deze groep bestaat verder uit de jongere kinderen van groep 1. Daarnaast is er een groep 1/2 met de oudere kinderen van groep 1. In het schooljaar 2021-2022 verwachten we gezien de instroom wederom met twee kleutergroepen te starten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven