IKC De Horizon

Cromvlietstraat 9 4411 AE Rilland

  • Schoolfoto van IKC De Horizon
  • Schoolfoto van IKC De Horizon
  • Schoolfoto van IKC De Horizon
  • Schoolfoto van IKC De Horizon
  • Schoolfoto van IKC De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC De Horizon in Rilland, waar wij samen met de kinderen “onze horizon” willen verkennen en verbreden.

Op onze interconfessionele basisschool De Horizon dagen we kinderen steeds uit om elke dag hun best te doen om te ontdekken, spelen en leren. We willen een plek zijn waar kinderen welkom zijn en zich welkom voelen. We willen ze leren om zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen binnen IKC De Horizon maar ook daarbuiten.Om elk kind zijn of haar talenten te laten ontdekken en ontwikkelen is een goede samenwerking nodig tussen kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen ook veel van elkaar leren. We kijken daarbij wat het kind kan en wil, want de motivatie neemt toe met het ervaren van succes. Wij willen samen met uw kind op zoek naar zijn “Stip op De Horizon”.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven