Basisschool het Kristal

Henri Dunantlaan 90 2286 GE Rijswijk

Schoolfoto van Basisschool het Kristal

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord    

Het Kristal is een protestant-christelijke school voor basisonderwijs, ressorterend onder het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar.  

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school.

U vindt praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

U leest ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Kennis
  • Welbevinden
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de voorgaande jaren hebben we hard gewerkt aan onze naamsbekendheid en aan onze kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft geresulteerd dat we per 1-02-2024 219 leerlingen verdeeld over 10 groepen op onze school huisvesten. We staan in onze wijk bekend als een goede school.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven