CBS Melodie

Admiraal Helfrichsingel 20 2287 BS Rijswijk

Schoolfoto van CBS Melodie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uit de leerlingtevredenheidsenquête, afgenomen in juni 2019, blijkt dat de school ruim voldoende scoort. De normscore is 3,0. Onze school scoort een 3.26.

Het responspercentage op de vragenlijst was 93%, 56 van de 60 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. 
Deze uitslag geeft een zeer betrouwbaar beeld van de meningen van de leerlingen.
Ontwikkelpunten naar aanleiding van deze enquête hebben wij opgenomen in ons schoolplan. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Uit de oudertevredenheidsenquête, afgenomen in juli 2019, blijkt dat de school ruim voldoende scoort. 
De normscore is 3,0. Onze school scoort 3.27. 

Het responspercentage is voldoende. De vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld, daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. De respons op de vragenlijst was 34%, 69 van de 201 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven