Prins Mauritsschool

Kerklaan 144 2282 CN Rijswijk

  • Een van de pedagogische situaties
  • Een van de pedagogische situaties
  • We zijn een Jenaplanschool en dat willen we laten zien ook!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem de ontwikkelingen van het kind en de opbrengsten van de school in kaart gebracht. De gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de stamgroepleiders worden gebruikt om het schooladvies voortgezet onderwijs op te stellen. In december vinden de gesprekken plaats met de stamgroepleider en de ouders.

Aan het eind van het schooljaar, veelal in april, wordt de landelijke eindtoets groep 8 afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de IEP toets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar worden de Cito toetsen afgenomen. Na afname heeft de intern begeleider een groepsbespreking met de stamgroepleider. Op basis daarvan wordt gekeken welke aanpassingen er moeten plaatsvinden in het programma van de kinderen. Bij het laatste vindt er dan een kindbespreking plaats. 
De intern begeleider en de directie maken een trendanalyse en op basis daarvan worden er acties ondernomen in de school. 
De resultaten van de stamgroepen worden in de kenniskring en het bouwoverleg met elkaar gedeeld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn er als school trots op dat we voor het Pedagogische klimaat de hoogste waardering hebben gekregen. Dit is een bevestiging dat leven en werken in balans moeten zijn. 

Terug naar boven