Basisschool De Piramide

P.C.Boutenslaan 2 2283 GT Rijswijk

Schoolfoto van Basisschool De Piramide

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er sprake is van wettelijk verlof of ziekteverlof van leerkrachten, werken wij met inval-leerkrachten vanuit onze invalpool. Wanneer er geen inval-leerkrachten beschikbaar zijn vanuit deze pool, maken wij gebruik van leerkrachten die via een uitzendorganisatie beschikbaar zijn. In het uiterste geval kan het voorkomen, bij geen beschikbaarheid van inval-leerkrachten, dat een groep verdeeld zal worden over de andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit onze missie en visie -zoals we die naleven in onze brede school, waarin we samenwerken met onze kernpartner "De Wereldplek"(SRK): "Samen op reis, worden we wereldwijs!"- leren we kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar met elkaar samenwerken in dagelijkse situaties.

Dat betekent dat we zowel in de groepen (kinderen onderling), als met de groepen zoveel mogelijk gebruik maken van die momenten om met elkaar (dus ook groep-doorbrekend) samen te werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school werken leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in "gedrag, rekenen en taal". Ook werkt op onze school een gediplomeerde MRT'er (Motorische Remedial Teacher).

Onze intern begeleider coördineert de zorg binnen de school en onderhoudt contacten met belanghebbenden (ook instanties). De intern begeleider is ook een schakel in de samenwerking met diverse instanties en het samenwerkingsverband, SPPOH.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven