Basisschool De Piramide

P.C.Boutenslaan 2 2283 GT Rijswijk

Schoolfoto van Basisschool De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Piramide is een Brede School. Met onze kernpartner "UP" (Kinderopvang Morgen, voorheen Stichting Rijswijkse Kinderopvang) werken wij samen aan de ontwikkeling van het kind.

We gaan met elkaar "op reis om wereldwijs te worden, zodat we samen leren om te groeien!"

Op onze schoolwebsite staat meer informatie omtrent onze visie en missie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Structuur
  • Samenwerken
  • Doelgericht ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
341
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze directe samenwerkingspartner is de Kinderopvang Morgen (voorheen SRK - Stichting Rijswijkse Kinderopvang). Bij ons op locatie is de Peuterspeelschool en de BSO voor de kleuters gevestigd. De andere kinderen gaan naar locatie Labouchèrelaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven