Petrusschool voor Katholiek Basisonderwijs

Johan Brouwerstraat 2 2286 RL Rijswijk

  • Op onze school verzorgen vakdocenten van TRIAS muziekonderwijs.
  • Dit team staat voor jullie kinderen klaar!
  • Schoolfoto van Petrusschool voor Katholiek Basisonderwijs
  • Tijdens deze ORKA training leren de leerlingen omgaan met elkaar.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben intern geen mogelijkheid tot vervanging. Mocht verlof noodzakelijk dan zetten wij gekwalificeerde leerkrachten vanuit het uitzendbureau/invalpool voor de groep. Mocht dit niet lukken, dan delen wij de kinderen op over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven