Petrusschool voor Katholiek Basisonderwijs

Johan Brouwerstraat 2 2286 RL Rijswijk

  • Op onze school verzorgen vakdocenten van TRIAS muziekonderwijs.
  • Dit team staat voor jullie kinderen klaar!
  • Schoolfoto van Petrusschool voor Katholiek Basisonderwijs
  • Tijdens deze ORKA training leren de leerlingen omgaan met elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Petrusschool

Iedereen uniek – Samen sterk!

WELKOM! Wie je ook bent, op de Petrusschool ben je welkom. Kinderen, ouders, buren en ieder ander. Iedereen doet mee. Samen zijn wij de Petrusschool. Warm, betrokken en met hart voor kinderen willen wij elke leerling helpen om te groeien, zodat hij aan het eind van zijn schooltijd zelfstandiger, met een sterk gevoel van eigenwaarde en met meer kennis van zichzelf én zelfvertrouwen de volgende stap kan zetten.

Dat bereiken wij doordat kinderen op onze school zichzelf kunnen leren kennen, fouten mogen maken, successen mogen vieren en zich veilig kunnen voelen. Wij dagen kinderen uit door ruimte en tijd te bieden om zich te ontwikkelen. Door kinderen te zien zoals zij zijn. Door samen duidelijke doelen te formuleren - rekening houdend met hún mogelijkheden en wensen. En door verschillende manieren aan te bieden om die doelen te bereiken. Wij streven ernaar dat elk kind op zijn eigen niveau kan werken. Dan voelt een kind zich fijn en kan hij zelf successen boeken. Successen die we wel graag samen vieren.

Want wij geloven in de kracht van elk kind én in de kracht van de groep. Een goede sfeer in de klas draagt eraan bij dat kinderen zich veilig voelen. Samenwerken en elkaar helpen: het zijn vaardigheden die nu en in de toekomst, heel belangrijk zijn.

Het team van de Petrusschool is enthousiast. Wij delen onze betrokkenheid bij leerlingen en onze passie om voor kinderen van betekenis te zijn. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor de school. Wij kunnen op elkaar vertrouwen en bouwen. Flexibel kunnen we inspelen op veranderingen in de omgeving en de wensen van leerlingen en ouders. Lukt iets niet meteen, dan gaan we creatief op zoek naar andere oplossingen. En gaat er ergens eens wat mis, dan vangen we elkaar op.

Meer informatie op http://www.petrusschool.nu

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Openheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
317
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven