KC Snijders

Willem van Rijswijckstr 13 2282 HA Rijswijk

  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Wij helpen jou met het ontdekken, waarderen en benutten van jouw talenten en kwaliteiten.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari hebben wij u gevraagd een tevredenheidsenquête over de school in te vullen. Veel ouders hebben deze enquete ingevuld. Daarnaast hebben ook de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 een tevredenheidsenquête ingevuld. Wij zijn trots op het geen wat u ons heeft teruggegeven. Wij hebben wederom van zowel kinderen als ouders een goede beoordeling gekregen. 

Van u als ouders krijgen wij terug dat uw kind met plezier naar het kindcentrum gaat en zich veilig voelt.  Ook is het mooi om te horen dat de kinderen vinden dat ze goed geholpen worden door de leerkrachten.

Ten opzichte van het vorige jaar is er een lichte stijging op de vragen: “Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?” en “Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?”. Het komende jaar zullen we ons verder buigen over deze vragen, zodat wij ons hierin blijven ontwikkelen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven