KC Snijders

Willem van Rijswijckstr 13 2282 HA Rijswijk

  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Wij helpen jou met het ontdekken, waarderen en benutten van jouw talenten en kwaliteiten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als kindcentrum proberen we de leerlingen zo veel mogelijk onderwijs op maat bieden. Dit doen we door de kinderen die een indicatie voor het speciaal basisonderwijs hebben, een eigen leerlijn te bieden. Op deze manier kunnen ook deze kinderen op een goede wijze hun basisschool afronden. Natuurlijk heeft dit effect op het gemiddelde schoolresultaat, maar het geluk en welbevinden van de kinderen staat bij ons voorop.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken gebruik van het zogenaamde leerlingvolgsysteem (LVS) om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Registratie vindt plaats in het LVS. Wij gebruiken een toetskalender waarin staat aangegeven welke toetsen van het LVS (IEP-toetsen) op welk moment worden afgenomen. Deze landelijke toetsen staan los van methodes en van ons onderwijs. Ze zijn een goed meetinstrument voor de ontwikkeling van uw kind en ons onderwijs. De methodegebonden toetsen geven informatie over de wijze waarop de kinderen zich de leerstof eigen hebben gemaakt. De resultaten van observaties en toetsen worden besproken en kunnen aanleiding geven tot extra hulp of aanpassing van de leerstof voor een groep of individueel kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven