KC Snijders

Willem van Rijswijckstr 13 2282 HA Rijswijk

  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Schoolfoto van KC Snijders
  • Wij helpen jou met het ontdekken, waarderen en benutten van jouw talenten en kwaliteiten.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Snijders is dé plek in Rijswijk waar kinderen van 4 tot 12 jaar samen kunnen ontdekken, spelen en groeien, door hun eigen nieuwsgierigheid en interesses te volgen. We dagen kinderen uit elkaar te helpen en van en met elkaar te leren. Kinderen worden omringd door enthousiaste medewerkers zoals leerkrachten en bredeschoolmedewerkers. Met elkaar zijn we meer dan een kinderopvang en een school, en daar zijn we meer dan trots op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurlijk leren
  • Leren van en met elkaar
  • Op eigen tempo en eigen wijze
  • Uitbouwen waar je goed in bent
  • Leren vanuit eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wat de ontwikkeling van het kindcentrum de afgelopen jaren laat zien is dat het kindcentrum is gegroeid van 200 leerlingen in 2004 naar 403 leerlingen nu. De komende jaren zal er nog een lichte groei plaats vinden naar 450 leerlingen.

De groepen zijn heterogeen samengesteld in stamgroepen met 2 of 3 leerjaren. 4 tot 6 stamgroepen vormen samen een unit. De stamgroepen in de unit werken nauw met elkaar samen. In een stamgroep zitten gemiddeld tussen de 25 en 30 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven