Montessorischool Parkrijk

Parelmoervlinderlaan 102 2288 HR Rijswijk

  • Schoolfoto van Montessorischool Parkrijk
  • Schoolfoto van Montessorischool Parkrijk
  • Schoolfoto van Montessorischool Parkrijk
  • Schoolfoto van Montessorischool Parkrijk
  • Schoolfoto van Montessorischool Parkrijk

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • vrije werkkeuze
  • individuele leerlijn
  • heterogene groepen
  • montessorimateriaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle doordeweekse dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Er zijn dus geen kortere schooldagen. Qua lesuren betekent dat 5x5=25 uur per week. (In een heel schooljaar zou dat 1000 uur per jaar zijn. De studiedagen en andere margedagen en leerkracht administratiedagen gaan daar nog van af en dan komt men uit op 940 lesuren op jaarbasis, voor alle jaargroepen.)De school begint elke dag om 8.30 uur. Om 8.15 uur is de deur open. Er is inloop tot 8.30 uur. De kinderen komen dan binnen om aan het werk te gaan. Rond tien uur is er een korte pauze (vaak een zelf gekozen moment) om iets te eten (dit is een stukje groente of fruit wat de kinderen zelf klaar maken) en te drinken. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend 30 minuten buiten gespeeld, ook onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er zijn dan ook geen kosten voor de tussenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven