Kronenburgh

Broekslootkade 95-97 2281 TC Rijswijk

Schoolfoto van Kronenburgh

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Kronenburgh spreekt leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten en hecht aan een gezonde emotionele ontwikkeling binnen een veilige en inspirerende leeromgeving.

Leerlingen worden voorbereid op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving. Vanuit de International Learners geven we invulling aan ons internationaal georiënteerde basisonderwijs. Engels is onze tweede taal. Het onderwijs bij onze International Learners is op een hoger niveau en spreekt zo ook meer – en hoogbegaafde leerlingen aan. Daarnaast biedt Basisschool Kronenburgh onderwijs aan voor meer -en hoogbegaafde leerlingen in verkleinde groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Ready to learn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Kronenburgh richt het onderwijs zo in dat wij uit het kind halen wat er in zit.

Wij werken met leerprogramma’s en succesplannen.   

Bij de samenstelling van de groepen wordt eerst uit gegaan van de leeftijd van de leerlingen.  

Er wordt in combinaties van leerjaren gewerkt. Kinderen kunnen zo individueel naast elkaar of juist samen met elkaar leren. Wij passen de groepsindeling aan wanneer dit een leervoordeel oplevert. Bij grote wijzigingen gaat dit altijd in overleg met leerlingen en ouders.

Binnen het meer-en hoogbegaafdenprogramma werken vrijwel alle leerlingen op een hoger niveau.

 1.       De groepsgrootte ligt bij de meer- en hoogbegaafdengroepen ‘Guide en Coach’* op gemiddeld 18 leerlingen.

 2.       Bij International Learners werken we met groepsgroottes van gemiddeld 30 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven