School voor Speciaal Basisonderwijs Rehoboth

Dr H. Colijnlaan 3 2283 XA Rijswijk

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed speciaal basisonderwijs
  • Onderwijs voor de toekomst
  • Opbrengstgericht werken in 4D
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 had de Rehobothschool op 1 oktober 119 leerlingen. Dit schooljaar starten we met ongeveer 118 leerlingen. Het leerlingaantal zal komend schooljaar naar verwachting doorgroeien naar ongeveer 130 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Als SBO school onderhouden wij contacten met verschillende instellingen. We werken samen met de basisscholen in Rijswijk. We geven advies wanneer basisscholen hier om vragen en begeleiden basisscholen bij het aanvragen van TLV's voor het SBO. We werken ook samen met de andere scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Haaglanden.

Voor de zorg voor onze eigen leerlingen werken we samen met verschillende instanties. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 

Terug naar boven