Basisschool Johan Friso

Johannes Vermeerstraat 8 7462 BN Rijssen

Schoolfoto van Basisschool Johan Friso

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Johan Frisoschool te Rijssen. De gegevens zij afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waarnodig geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

De Johan Frisoschool is een protestants christelijke basisschool: onderwijs met als basis de Bijbel, het Woord van God. Het komt tot uiting in het logo waarin de Ichtus-vis te herkennen is en waarmee wordt uitgedrukt dat we allemaal veilig en geborgen zijn in de hand van de Heer. We voeren als slogan: Omdat je van waarde bent. Een slogan door leerlingen bedacht. Het geeft aan dat de kinderen die aan de zorg vande school zijn toevertrouwd héél waardevol zijn, zodat wij ze met de best mogelijke zorg moeten omringen. Dat is dan ook onze ambitie! Ervoor zorgen dat elk kind zich fijn en veilig voelt op school en dat ieder kind onderwijs krijgt, afgestemd op zijn of haar eigen mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. Daar gaan we voor.De school wordt erg gewaardeerd om haar prettig pedagogisch klimaat, goede zorgstructuur en de kwaliteit van onderwijs. In schooljaar2012-2013 was de school voorgeselecteerd door de inspectie voor het predicaat excellente basisschool. Als één van de succesfactoren werd genoemd het hebben van hoge verwachtingen van kinderen. Samenwerking met ouders vinden we erg belangrijk. De leerkrachten voeren daarom vanaf dit schooljaar met hen verwachtingengesprekken om het onderwijs nog beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Door deze manier van werken wordt o.a. het zelfvertrouwen ontwikkeld en een positief zelfbeeld gecreëerd. Elk kind is uniek en mag er zijn! Hier hecht de Johan Frisoschool grote waarde aan. Kinderen leven in nauwe relatie met hun omgeving. Ze hebben handvatten nodig om hier een weg in te vinden. In alle groepen wordt daarom de Kanjertraining gegeven, een weerbaarheidstraining voor kinderen. Hiermee leren kinderen hun eigen kwaliteiten tot hun recht te laten komen met respect voor anderen. Kinderen, ouders en leerkrachten werken met elkaar om kwaliteit en een goede sfeer te waarborgen. Opmerkingen en reacties hoe het beter kan zijn altijd welkom en worden serieus genomen. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze website. We zijn ook te volgen op Facebook enTwitter.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Omdat je van waarde bent!
  • Elk kind is uniek
  • Ontwikkelen op eigen niveau
  • Veilige omgeving bieden
  • Zelf én samen ontdekken/leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang

Als u voor uw kinderen opvang nodig heeft, vinden we het belangrijk dat opvang kwalitatief, deskundig en vertrouwd is.

Christelijke opvang De Kindertuin' biedt in samenwerking met de PCPO scholen, kinderopvang in Rijssen, Enter en Notter. 'De Kindertuin' sluit aan bij de christelijke identiteit van onze scholen en heeft daarnaast op onderwijskundig gebied overleg met en aansluiting bij de scholen.

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door ouders van de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven