Basisschool Johan Friso

Johannes Vermeerstraat 8 7462 BN Rijssen

  • De Johan Frisoschool gaat samen met maatschappelijke partners onder een dak. Samen worden we een buurt- en kindcentrum.
  • Het nieuwe buurt- en kindcentrum heeft al een naam. De Johan Frisoschool wordt onderdeel van Kern van Zuid.
  • Schoolfoto van Basisschool Johan Friso

In het kort

Toelichting van de school

De Johan Frisoschool is een protestants christelijke basisschool. We geven onderwijs met als basis de Bijbel, het Woord van God. Ons logo bestaat uit een Ichtus-vis dat laat zien dat we allemaal veilig en geborgen zijn in de hand van de Heer. We hebben als motto: 'Omdat je van waarde bent'.  De kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd zijn heel waardevol. We willen hen met de beste zorg omringen. Dat is onze ambitie! Ervoor zorgen dat elk kind zich fijn en veilig voelt op school. Dat ieder kind zo onderwijs krijgt, dat het zich optimaal kan ontwikkelen. 

We hebben onze vertrouwde locatie geruild voor tijdelijke huisvesting. Op onze oude plek gaat ons nieuwe buurt- en kindcentrum Kern van Zuid gebouwd worden. De Johan Frisoschool is onderdeel van Kern van Zuid. Samen met zorg, welzijn en kinderopvang zullen we in de toekomst het nieuwe gebouw gaan bewonen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Omdat je van waarde bent!
  • Elk kind is uniek
  • Ontwikkelen op eigen niveau
  • Veilige omgeving bieden
  • Zelf én samen ontdekken/leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang

Als u voor uw kinderen opvang nodig heeft, vinden we het belangrijk dat opvang kwalitatief, deskundig en vertrouwd is.

Christelijke opvang De Kindertuin' biedt in samenwerking met de PCPO scholen, kinderopvang in Rijssen, Enter en Notter. 'De Kindertuin' sluit aan bij de christelijke identiteit van onze scholen en heeft daarnaast op onderwijskundig gebied overleg met en aansluiting bij de scholen.

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door ouders van de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven