Beatrixschool

van Broekhuizenstraat 4 7461 VW Rijssen

  • Oefenen, met de hele school, voor de voorstellig in het Parkgebouw.
  • Schoolfoto van Beatrixschool
  • Schoolfoto van Beatrixschool
  • Een aantal weken fruit eten en proeven op school.
  • Opbrengst gericht werken op de Beatrixschool.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Als u door een ‘venster’ van de Beatrixschool kijkt ziet u een school waar ons motto “Elk kind uniek, samen een stevige basis!” iedere dag in de praktijk wordt gebracht door de kinderen, het team en de ouders.

Samen met…

…De kinderen.

Ieder kind is uniek, ieder kind heeft talenten gekregen van God en daarom proberen wij een veilige omgeving voor hen te creëren, zodat deze talenten tot bloei mogen komen.

…Het team.

Ons team bestaat uit een gevarieerde groep enthousiaste mensen die door middel van opbrengstgericht werken proberen het beste uit de kinderen te halen en zorgen voor een positieve, goede sfeer in de groep en in de school.

…De ouders.

De ouderbetrokkenheid op de Beatrixschool is groot: helpende handen in de groepen, ouders die helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten, medezeggenschapsraad, verkeersouders, TSO-vrijwilligers en natuurlijk onze stichting ‘Vrienden van de Beatrixschool’, waarbij ouders de kans wordt geboden ons een financieel steuntje in de rug te geven.

Wilt u nog meer van onze school zien?

Kom dan gerust eens een echt kijkje nemen bij ons op school; u ben meer dan welkom!

Tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Kwaliteit
  • Zorg
  • Veilig
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
287
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven