basisschool Klim-Op

Lentfersweg 29 7461 EJ Rijssen

Schoolfoto van basisschool Klim-Op

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool Klim-Op Rijssen.

Dit schoolvenster biedt u een overzicht van de resultaten van basisschool Klim-Op.

De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie van onderwijs en van onze school.

Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open en gastvrij
  • "ruimte om te groeien!"
  • geeft uitzicht op zelf kunnen
  • rust en regelmaat
  • wederzijds respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven