Julianaschool

de Stroekeld 139 7463 CB Rijssen

Schoolfoto van Julianaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een leerkracht afwezig is met verlof wordt door het MT vervanging gezocht.

Als schoolvereniging hebben we een invalpool met 10 leerkrachten die een contract hebben bij PCPO Rijssen.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om een invaller aan te vragen bij OBT. Zij hebben een pool met invallers voor meerdere scholen in Twente.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze specialisaties zijn gericht op:

  • Leerlingen met ASS
  • Meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Leerlingen met dyslexie

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven