School voor Speciaal Basisonderwijs Elim

Molenstraat 3 7462 TK Rijssen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Elim

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze schoolvereniging PCPO is een invalpool, van leerkrachten en onderwijsassistenten met een vaste aanstelling binnen PCPO, maar geen vaste school of groep. Deze invalpoolers worden als eerste ingezet bij verlof van teamleden van onze school. 
Wanneer er een verlof is dat niet door een invalpooler ingevuld kan worden, kunnen we een beroep doen op de invallers die beschikbaar zijn via OBT (OnderwijsBureau Twente). 

Bij kortdurend verlof, waarbij geen invaller meer beschikbaar is (bv. tijdens een griepgolf) zorgen we in ieder geval de eerste morgen voor vervanging binnen de school. In hoge uitzondering kan het zijn - als er geen invaller beschikbaar is en/of er al meerdere invallers voor de groep hebben gestaan - dat een groep een dag vrij krijgt vanwege verlof dat niet vervangen kan worden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Elimschool heeft een geschiedenis van vele jaren, als enige speciale basisschool in de gemeente Rijssen-Holten. De Elimschool is gehuisvest in het centrum van Rijssen. Het gebouw dateert uit 1972 en heeft grote verbouwingen ondergaan in 1984 en 2004. Hiermee is het gebouw aangepast aan de veranderende wensen en ondersteuningsbehoeftes. 

Op de Elimschool werken, naast de groepsleerkrachten, directie en ondersteunende functies, verschillende specialistische ondersteuners in en rond de groepen. Dit zijn onderwijsassistenten, een logopedist, een fysiotherapeut, een orthopedagoog, een psychologisch medewerker en een psycho-motorisch therapeut. Samenwerking tussen alle functies is voor ons erg belangrijk om onze leerlingen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Elimschool zitten kinderen met verschillende hulpvragen:

 • Kinderen met leer– en/of ontwikkelingsproblemen (cognitief).
 • Dyslectische kinderen of kinderen die in aanleg minder mogelijkheden hebben en daarmee samenhangende leerproblemen.·
 • Kinderen met motorische problemen waarbij de fijne en/of grove motoriek achterloopt  of speciale aandacht vereist.·
 • Kinderen met gedragsproblemen(sociaal-medisch).
 • Kinderen met een specifieke “zijnswijze” die leiden tot leerproblemen.
 • Het kind heeft een duidelijk gediagnosticeerd gedrag, zoals ADHD,NLD, of PDD-NOS (aanverwantecontactstoornis).
 • Kinderen hebben bij één of meer vakken een leerachterstand opgelopen en vertonen diverse andere werkhoudingsproblemen zoals:
 •            a. chaotisch en impulsief
 •            b over beweeglijk
 •            c. zwakke concentratie en taakgerichtheid
 •            d. een gemis aan innerlijke structuur tot ordening
 •            e. zwakke motivatie en geen plezier meer in school.

Veel kinderen vertonen tevens een gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst, wat zich op verschillende manieren kan uiten, b.v.agressief of clownesk gedrag maar ook stil en teruggetrokken gedrag. Kortom het kind zit niet lekker in z’n vel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven