De Ronde Maat

Braakmansdijk 11 7462 LX Rijssen

null

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als onverhoopt een groepsleerkracht niet in staat is om voor de klas te staan, dan wordt geprobeerdeen invaller bereid te vinden deze taak over te nemen. Is dit niet mogelijk dan worden de ouders via een doorbellijst of op een andere wijze hierover geïnformeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Godsdienstonderwijs 2,5 uur

Taalactiviteiten 5 uur

Lezen 2,5 uur

Schrijven 2 uur

Engels 1,5 uur

Rekenen en wiskunde 5 uur

Wereldoriëntatie 4 uur

Expressievakken 2 uur

Bewegingsonderwijs 1 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie overzicht 'Zorgkracht de Ronde Maat'. Hierop vindt u de orthobeelden waarvoor de school ondersteuning biedt. Echter het een en ander is en leerkracht afhankelijk, maar ook groepsafhankelijk en 'draagkracht en draaglast'voor de leerkracht afhankelijk.

Dus steeds weer is de vraag past deze leerling bij deze leerkracht in deze groep.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities zijn om de komende tijd ook kinderen met meer medische problematiek op te kunnen vangen. En het werken met Meer en hoogbegaafde kinderen uit te breiden naar een groep echt plusklas leerlingen die een dag(deel) per week daar op hun niveau les krijgen in een groepje dat klasdoorbrekend is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven