Banisschool

Erve den Boom 5 7463 CJ Rijssen

Schoolfoto van Banisschool

In het kort

Toelichting van de school

Een mooi compact gebouw in een nieuwe wijk, met jaarlijks rond de 40 nieuwe leerlingen. In totaal ongeveer 320 leerlingen. Een jong en enthousiast team van 35 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.

Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen. En zo wordt gewerkt aan vakinhoud en aan sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.

En bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij leven zoals de Bijbel zegt
  • Respect
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Banisschool heeft een stabiel aantal leerlingen van rond de 300-320. Er zijn 15 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
293
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven