Openbare Basisschool De Zevensprong

Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Zevensprong biedt klassikaal onderwijs waarbij kinderen van ongeveer gelijke leeftijd in een groep zitten. De leerkrachten plannen de lesdoelen voor elk kind met behulp van groepsplannen en geven instructie op drie niveaus. Kinderen leren zelfstandig en taakgericht werken en reflecteren daarop. Zo wordt het leren in de basisvakken doelgericht aangepakt. Tijdens schoolprojecten, cultuureducatie en sportactiviteiten leren kinderen samenwerken en samen spelen. Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van elk kind. Wij vergeten daarbij niet dat de beste resultaten worden bereikt als wij hogeverwachtingen hebben van onze kinderen. Wanneer een leerling of een groep extra aanbod of juist ondersteuning nodig heeft, bieden wij, vaak in overleg met onze interne begeleider daartoe de expertise en mogelijkheden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven