Openbare Basisschool De Zevensprong

Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zevensprong

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Zevensprong bestaat al ruim 15O jaar. OBS De Zevensprong hoort bij Rijsenhout en andersom. Al generaties lang gaan kinderen uit Rijsenhout en omgeving bij ons naar school.

OBS De Zevensprong is een school die een stevige basis geeft en een springplank biedt om met vertrouwen en lef de toekomst in te gaan. Wij verzorgen openbaar onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. We bieden voor- en naschoolse opvang in samenwerking met de partners van de Brede School Rijsenhout. Wij onderhouden een actieve en duurzame relatie met alle betrokkenen bij onze school, in het dorp en de wijde omgeving.   OBS De Zevensprong is één van de 22 scholen van de Stichting OpenbaarOnderwijs Haarlemmermeer. Iedere SOPOH school onderscheidt zich door zich metwoord en daad te houden aan de drie SOPOH kernwaarden; plezier, passie en professionaliteit. Bij ons is iedereen welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Persoonlijke groei
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is sterk afhankelijk van het aantal kinderen dat geboren wordt in Rijsenhout. De omliggende kernen zoals Aalsmeer, Hoofddorp en Nieuw Vennep zijn voor de meeste ouders te ver weg. De mensen zijn aangewezen op de twee scholen in het dorp. Het dorp is de laatste jaren aan het vergrijzen. Veel voorzieningen voor jonge gezinnen zijn verdwenen of ingekrompen. Dit heeft als gevolg dat het kinderaantal dalende is. Gelukkig kiezen veel ouders voor De Zevensprong. Wij hebben dit jaar weer bijna 180 leerlingen op school!

Volgens de prognose blijven wij de komende jaren rond de 170 leerlingen. Meer dan voldoende om met vertrouwen de toekomst in te gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven