Christelijke Basisschool Immanuel

Schouwstraat 15 1435 KL Rijsenhout

  • Wij werken met onderwijsassistenten. Deze medewerkers geven extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Immanuel
  • We maken gebruik van moderne leermiddelen.
  • Digitaal verwerken in groep 4 t/m 8
  • Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 werken op een chromebook.

In het kort

Toelichting van de school

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier feiten en cijfers over onze school. Waar nodig geven wij een toelichting, zodat u een beter beeld van onze school krijgt. 

CBS Immanuel is een kleine dorpsschool met een frisse uitstraling en vernieuwend onderwijs. Met een team van enthousiaste mensen verzorgen wij het onderwijs aan 135 leerlingen verdeeld over 7 groepen.

Rijsenhout is een klein dorp waar steeds minder voorzieningen zijn. Als school ontwikkelen wij ons als zogenaamde "Community school". Uitgangspunt hierbij is dat wij kijken naar wat kinderen nodig hebben om optimaal van het onderwijs te kunnen profiteren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Persoonlijke aandacht
  • Meer dan onderwijs alleen
  • Oog voor talent
  • Moderne leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren sterk gedaald, ondanks dat we nu een lichte stijging opmerken ondervinden beide scholen in het dorp daar hinder van. Vandaar dat wij de intentie hebben om per 01-08-2022 te fuseren en zo te samen te komen in een nieuwe robuuste school van hoge onderwijskwaliteit.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Deuren openen: 8.20

Les start: 8.30

Wij willen de onderwijstijd effectief inzetten en starten dan ook echt om 08.30 met de les. Om dit te kunnen doen openen we de schooldeuren al om 08.20 met de bedoeling dat de leerlingen tussen 8.20 en 8.30 naar binnen komen en hun jas/tas ophangen, zodat we om 8.30 kunnen beginnen. De schoolbel gaat om 8.25 als seintje dat lessen bijna starten.

De groepsleerkrachten van groep 1 t/m 5 ontvangen hun leerlingen buiten bij de ingang van hun groep, de leerlingen van groep 6 t/m 8 lopen zelfstandig naar de klas waar hun leerkracht hen begroet in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven