De Koperakker

Montenslaan 2 A 4891 SN Rijsbergen

Schoolfoto van De Koperakker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SO De Koperakker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Deze website geeft op dit moment uitsluitend de leerlingen weer in de basisschool leeftijd. De leerlingen die het voortgezet onderwijs volgen zijn op deze website niet weergegeven. Scholen zijn bij het ministerie geregistreerd onder een nummer. Dit geldt voor De Koperakker, De Fakkel en De Kornalijn.

Een aantal scholen delen een nummer bij het ministerie.
Onder het nummer van Het Berkenhofcollege vallen:

  • Het Berkenhofcollege
  • Het Brederocollege
  • De Kei
  • De Singel.

Onder het nummer van Het Warandecollege vallen:

  • Het Warandecollege
  • De Muldersteeg.

Voor Het Aventurijncollege en voor Het Ginnekencollege is er geen venster aangemaakt omdat daar uitsluitend voortgezet onderwijs wordt verzorgd.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Koperakker is een regionale school voor speciaal onderwijs, die onderwijs biedt aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblematiek. Onze leerlingen worden toegelaten met een toelaatbaarheidsverklaring die de samenwerkingsverbanden afgeven. Wilt u meer informatie over de procedure kijk dan op hetdriespan.nl.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
94

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?