Basisschool St. Bavo

Sint Bavostraat 5 4891 CG Rijsbergen

Schoolfoto van Basisschool St. Bavo

In het kort

Toelichting van de school

Wij geven goed onderwijs. Daarvoor is de juiste sfeer van groot belang. Wij werken actief aan een vriendelijke en veilige omgeving. Hierin staan de kinderen centraal. Zij leren niet alleen vertrouwen hebben in zichzelf, maar ook in de leerkrachten en elkaar. Zo is er ruimte voor een goede samenwerking en kan iedereen het beste uit zichzelf halen. Onze school zorgt voor een duidelijke leeromgeving met heldere regels en afspraken. Vanuit de pijlers Respect, Veiligheid en Openheid werken we samen aan Ontwikkeling. Zowel de kinderen als het team zijn betrokken, wat zorgt voor motivatie, samenwerking en leren.  Wij willen dat onze leerlingen zich als persoon krachtig en optimaal ontwikkelen. De Sint Bavo inspireert om talenten te ontdekken en ontplooien. Ieder kind moet kunnen groeien, onze slogan is niet voor niets: Hier groei je.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 'Hier groei je'
  • Kwaliteitsbewust
  • Hartelijk
  • Gedreven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven