RKBS De Kinderbrug

Oud Adeselaan 50 2375 XE Rijpwetering

  • Afwisseling in lesaanbod zorgt naast de reguliere vakken voor leren samen ontdekkend- en ontwerpend te leren.
  • Ontdekken hoe een robotje werkt die je zelf hebt gebouwd.
  • Een voorstelling voor je eigen ouders!
  • Van spaghetti een stevige brug bouwen, hoe doe je dat? Wat heb je nodig?
  • Alles kleurt oranje tijdens Koningsdagactiviteiten.

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u namens De Kinderbrug van harte welkom bij Mijn Vensters!

De Kinderbrug geeft kinderen de kans hun eigen talenten te ontdekken. Dat betekent dat wij hier veel activiteiten voor ontplooien.

Werken met techniek en natuurkundige opdrachten, het ontwikkelen van creativiteit en expressie door aanbod van kunst en cultuur zijn hier een paar belangrijke voorbeelden van.

Ieder kind is welkom op De Kinderbrug! Wij besteden daarom structureel veel aandacht aan het welzijn van onze leerlingen en hoe zij zich individueel én samen kunnen ontwikkelen, zodat zij in de toekomst als zelfstandige mensen functioneren en zich verantwoordelijke voelen voor zichzelf en de wereld om hen heen.

Bent u nieuwsgierig naar onze school? Komt u gerust langs voor een bezoekje.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren
  • Samen verantwoordelijk zijn
  • Uitdagende en leeromgeving
  • Benutten van talenten
  • School en ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op De Kinderbrug is stabiel. Er zijn geen grote schommelingen in het totaal aantal leerlingen. Door het grote aantal aanmeldingen van kleuters is in januari 2014 door de SSBA besloten tijdelijk een derde kleutergroep te starten, zodat we alle leerlingen onderwijs kunnen bieden.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden van De kinderbrug zijn:

5 gelijke dagenrooster

Alle dagen 8.30 uur  -  14.00 uur


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven