PC Oranje Nassauschool

De Ruijterstraat 9 2231 RT Rijnsburg

Schoolfoto van PC Oranje Nassauschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk schooljaar nemen wij de vragenlijsten "leerlingtevredenheid" en "oudertevredenheid" af. Na de afname worden de resultaten besproken in het team en met de MR. Dit kan leiden tot interventies. N.a.v. het tevredenheidspeilingen in het schooljaar 2020-2021 gaat de ONS, in het kader van sociaal emotionele vorming, een programma volgen van de "Wonderwoordenwinkel". Dit programma biedt leerlingen woorden/taal om hun gevoelens te uiten. Zowel het team, als de leerlingen en overblijfmedewerkers volgen een training. Ouders worden geïnformeerd tijdens een ouderbijeenkomst.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven