PC Oranje Nassauschool

De Ruijterstraat 9 2231 RT Rijnsburg

Schoolfoto van PC Oranje Nassauschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De formatie is op onze school zo ingericht dat leerlingen doorgaans met maximaal twee leerkrachten te maken hebben. Bij vooraf bekend verlof, vervangen duopartners elkaar.

Bij ziekte van een leerkracht ligt dat anders. Indien een leerkracht ziek is, doen we ons uiterste best om vervanging voor de groep te vinden. Dat is niet makkelijk: invallers zijn nauwelijks beschikbaar. Is een leerkracht afwezig, dan volgen we onderstaande procedure:

 • de duo partner wordt gevraagd om de eigen groep waar te nemen;
 • een parttime leerkracht wordt gevraagd de afwezige collega te vervangen op een niet reguliere werkdag;  
 • er wordt externe vervanging gezocht (leerkracht);
 • een ambulante leerkracht vervangt de afwezige collega;
 • de onderwijsassistent vervangt de afwezige leerkracht.

Lukt het niet om een goede oplossing te vinden voor de groep, dan is er geen onderwijs mogelijk en blijven kinderen thuis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren veel door samen te werken en te spelen. Daar is ook veel tijd voor. Kinderen in groep 1 en 2 krijgen dagelijks tijd om vrij te spelen: binnen en buiten. Daarnaast wordt er elke dag tijd in geruimd voor de verschillende vakgebieden.

Samen in gesprek zijn, is de beste basis voor een goede taalontwikkeling. Met elkaar in gesprek zijn tijdens kringactiviteiten, tijdens het spelen en werken, tijdens het buitenspelen, dat is wat er de hele dag gebeurt in een kleutergroep. Naast al deze spontane activiteiten worden er in een kleutergroep ook doelgericht lessen aangeboden. U kunt denken aan: het voorlezen van verhalen en prentenboeken, het leren van letters, het aanleren van nieuwe en moeilijke woorden, rijmen etc.

Onder "werken met ontwikkelingsmateriaal" vallen de volgende activiteiten: het vrij spelen in de verschillende hoeken, het spelen met overige materialen en de verwerkingslessen die leerkrachten aanbieden: door kleuters vaak "werken"genoemd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Oranje Nassauschool is de basisondersteuning goed op orde. De school is in staat om kinderen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften onderwijs te bieden. We erkennen dat we niet in staat zijn om alle leerlingen met hun ondersteuningsbehoeften op te vangen. Per individuele situatie bekijken wij of we in staat zijn te voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind.

In het schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven:

 • wat onze visie is op het bieden van passend onderwijs; 
 • op welke wijze wij het budget voor ondersteuning van de leerlingen inzetten op school;
 • welke beschermende factoren mogelijk kunnen bijdragen aan het uitvoeren van de ondersteuning;
 • welke belemmerende factoren mogelijk een goede uitvoering van de ondersteunen kunnen beperken;
 • welke grenzen aan de ondersteuning de school onderkent;
 • welke mogelijkheden er zijn als de grenzen van ondersteuning op onze school zijn bereikt.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel is als bijlage opgenomen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven