P.C. Basisschool De Schakel

Het Cappelrijeland 1A 2231 ZD Rijnsburg

  • Tio staat voor kracht, trouw, goede
herinnering, geduld en verstandigheid.
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar onderzoeken wij of de leerlingen tevreden zijn over de school. Dat doen we via de evaluaties in de leerlingenraad en ook met vragenlijsten. Die vullen de leerlingen online in. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit onze school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kunnen we onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen. Dit jaar is het rapportcijfer en de gemiddelde tevredenheid een 7,9. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als school kijken we jaarlijks terug op ons onderwijs. Dat doen we met het team, de leerlingen en ouders.  Van de 138 gezinnen, hebben er 75 de vragenlijst ingevuld.  Met het resultaat mogen we tevreden zijn. Het totaalgemiddelde van de ouders is een 8,2.  En al zijn we tevreden, er blijven altijd punten ter verbetering en daar blijven we aan werken. Dank voor uw steun en feedback!  
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven