P.C. Basisschool De Schakel

Het Cappelrijeland 1A 2231 ZD Rijnsburg

  • Tio staat voor kracht, trouw, goede
herinnering, geduld en verstandigheid.
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van P.C. Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website De Schakel Rijnsburg op de kaart. Op deze site vindt u veel informatie over onze school, onze visie en hoe we werken aan wat uw kind nodig heeft. Ook zijn er gegevens te vinden die zijn aangeleverd door DUO en de onderwijsinspectie.

Via deze site krijgt u een aardig beeld van wat De Schakel te bieden heeft. Op ons plein, in onze nieuwsbrief en schoolgids staat een kenmerkend beeld van een olifant. Hij heet Tio, wat staat voor kracht, trouw, goede herinnering, geduld en verstandigheid in het leven. Om de sfeer te kunnen proeven en te kijken in welke omgeving we werken en leren, nodigen we u van harte uit voor een rondleiding en nadere kennismaking!


Het team van De Schakel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prettige en veilige sfeer
  • Eigenaarschap staat voorop
  • Aandacht voor verschillen
  • Aandacht voor talenten
  • Betrokken team en ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op De Schakel.

Het aantal leerlingen wijzigt in de loop van het schooljaar. De leerlingen die 4 jaar worden stromen gedurende het schooljaar in groep 1 in. Ook wordt er, meestal rond februari, een extra groep gestart voor de leerlingen die 4 jaar worden en (nog) niet geplaatst kunnen worden in de groepen 1 van De Schakel, Wegwijzer en Julianaschool. Voor onze groepen geldt een maximum van 30 leerlingen.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven