Basisschool De Kinderarcke

Herenweg 149 2465 AG Rijnsaterwoude

  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben in maart 2021 een vragenlijst over hun veiligheidsbeleving en tevredenheid over de school ingevuld.

100% van de leerlingen heeft deelgenomen aan deze enquête.

De leerlingen voelen zich veilig op school en zijn over het algemeen tevreden.

De antwoorden op de vragenlijsten en de beleving van de leerlingen wordt met de leerlingen, in het team en met de MR besproken.

Tevredenheid
8,4

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2018 hebben alle ouders een persoonlijke uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. 64 % van onze ouders heeft deelgenomen, helaas is dit een te laag percentage om te kunnen spreken over een betrouwbaar beeld. Jammer want wij stellen de mening van onze ouders zeker op prijs. De ouders die deelgenomen hebben zijn over het algemeen tevreden.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven