Basisschool Klimop

Kerkveld 2 5447 AV Rijkevoort

Schoolfoto van Basisschool Klimop

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Klimop is een kleine dorpsschool met gemiddeld 110 leerlingen van 4 tot 13 jaar die voornamelijk uit het dorp komen. Op 1 februari 2023 telde de school 115 Kinderen. De meeste kinderen wonen in Rijkevoort, een klein deel komt uit een andere woonomgeving.

Ledeacker: 3 %

Rijkevoort: 88 %

Rijkevoort-de Walsert: 9 %

Klimop blijft stabiel qua groei in het leerlingaantal. 2% van de kinderen maakt gebruik van ‘Kortdurende Ondersteuning ’vanuit het samenwerkingsverband (Stromenland). Als er meer nodig is dan binnen de basisondersteuning door school zelf geboden kan worden, kan er kortdurende ondersteuning worden aangevraagd. Deze begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen die er op dat moment zijn. De basisondersteuning van school zal structureel voor een bepaalde periode versterkt worden met als doel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een krachtige en blijven impuls te geven op de ontwikkeling van het kind.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven