KBS St. Jozef

Tuinstraat 15 5121 EG Rijen

  • achterkant
  • ontdekkend leren
  • Schoolfoto van KBS St. Jozef
  • Schoolfoto van KBS St. Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Onze school heeft ongeveer 250 leerlingen, die verdeeld zijn over 10 groepen. We werken met een continurooster.

Bij het onderwijs op onze school komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we de kinderen tot op zekere hoogte ruimte bieden om eigen keuzes te maken. Zo kunnen kleuters tijdens het werken zelf ervoor kiezen of ze in de groep of buiten de groep in de hal of speelzaal gaan werken. In de andere groepen is er elke dag een moment van zelfstandig werken, waarbij de kinderen aan hun “weektaak” of “dagtaak” werken. Ook peuterspeelzaal en BSO de Vlinder zijn in onze school gehuisvest. Daarnaast beschikken we over een ruime gymzaal

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Betrokken
  • Respect
  • Veilig
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid verkeer school
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Brabant maakt van de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán we met z'n allen voor die nul. Wij, jij, ik. Ik als overheid, leerkracht en werkgever. Ik als wandelaar, fietser en automobilist. De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een punt van verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul. Ze zorgen dat leerlingen verkeerslessen krijgen, doen verkeersprojecten als ‘Streetwise’, oefenen met de leerlingen en maken samen met gemeenten de wegen naar de school toe verkeersveilig. Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 650 het Label in huis. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen, doen verkeersprojecten met praktische oefeningen en alle kinderen nemen in groep 7 deel aan het landelijk verkeersexamen, dat zowel theoretisch als praktisch wordt afgenomen. De data worden per schooljaar bekend gemaakt. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Als er genoeg punten zijn gescoord, ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit.Onze school is sinds 2006 in het bezit van het Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen.”

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

Terug naar boven