KBS Burgemeester van Mierlo ( De BVM)

Catsstraat 2 5121 HT Rijen

  • een bezoek van peuters aan de BVM
  • op initiatief van de leerlingenraad werd een heus insectenhotel gebouwd
  • de BVM maakt gebruik van de prachtige omgeving om te leren
  • even te gast bij Brabant Golf.
  • samen met onze scholen uit Rijen een spetterend ridderfeest.

In het kort

Toelichting van de school

KBS Burgemeester van Mierlo (verder genoemd De BVM): Een gezellige, kleinschalige school met oog voor het individu. Een veilige, fijne omgeving waarin we bij leerlingen de zelfstandigheid vergroten, het samenwerken stimuleren en eigenaarschap bij brengen. Onze school geeft kinderen in een moderne inrichting, met leuke en aantrekkelijke lesmethodes een sterke basis op weg naar de middelbare school. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • SAMENWERKEN
  • ZELFSTANDIGHEID
  • REFLECTIE
  • EFFECTIVITEIT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is ons leerlingenaantal, zoals op meerdere scholen het geval is, teruggelopen. Dit maakt dat we op dit moment een kleinschalige basisschool zijn, een school waar iedereen elkaar kent. Waar we rust en structuur hoog in het vaandel hebben staan. En waar we een fijne en goede samenwerking hebben met de dreumesclub en de peuterspeelzaal. 

Klein en zo ontzettend fijn!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school en stichting zijn erg (pro)-actief in het zorgen voor een fijn schoolklimaat. Zowel op het gebied van leerlingen maar ook voor medewerkers van de school.

D.m.v. de bovenschoolse Arbo werkgroep werken de leerkrachten aan een veilige en fijne werkomgeving. 

Terug naar boven