OBS De Oanset

Peinserweg 1 B 8811 HK Ried

  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset
  • Schoolfoto van OBS De Oanset

In het kort

Toelichting van de school

Jij

Op de Oanset kun je erop rekenen dat je weet wat je kunt en wat je vindt. Dat je weet wat jou jou maakt.

Jij en je leren

Bij ons op school heb je een grote rol in jouw leren en in jouw ontwikkeling passend bij jouw talent, dit helpt je ook wanneer je niet meer bij ons op school zit.

Jij en de mensen om je heen

Bij ons op school kun je erop rekenen dat je in jouw leren er nooit alleen staat: jouw medeleerlingen, jouw verzorgers en jouw leerkrachten zullen je steeds aanmoedigen en je versterken in dat leren.Jij kunt erop rekenen dat je anderen aanmoedigt en inspireert om te durven en te leren.

Kernwaarden van de Oanset

Versterkend - Zelfstandig - Samen

Leren doe je zelf en altijd samen. Jij weet wat je kunt en waar je naartoe wilt. Ik weet wat ik kan en waar ik naartoe wil. Hierin versterken we elkaar waar het kan, Daarmee maken we elkaar steeds sterker in wat we kunnen en wat we weten. Zelfs als we niet meer naar de Oanset gaan.

Versterkend Bij ons op school ontdekken wij onze talenten door te leren, te spelen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Doordat wij weten wie we zijn, wat we kunnen en waar we energie van krijgen, kunnen we elkaar versterken en gebruik maken van elkaars talenten. Vanuit onze talenten (onder)steunen we elkaar. Wij zetten onze talenten iedere dag in binnen onze eigen groep, in onze eigen klas en voor de school. We werken daarmee met de talenten uit “Ik kies voor mijn talent”. 

Zelfstandig Bij ons op school zijn wij zeer zelfstandig. Dit begint al van jongs af aan. Wij pakken en ruimen onze eigen spullen op. Wij plannen onze eigen werkzaamheden en kunnen eigen taken en opdrachten kiezen. Wij leren ons eigen werk te corrigeren en reflecteren op ons eigen gemaakt werk. In de hogere groepen gebruiken we hier bijvoorbeeld de methode DaVinci voor.Doordat we werken in combinatiegroepen geeft de leerkracht duidelijk aan wat er van ons wordt verwacht en kunnen we ons prima redden, ook al heeft de juf even geen tijd om ons te helpen. 

Samen Bij ons op school en daarbuiten zijn we aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect. Samen maken we er een fijne schoolperiode van. We helpen elkaar en indien nodig komen we voor elkaar op. Wij volgen hiervoor de wetenschappelijk effectief bewezen methode Kiva.Wij werken niet alleen samen binnen onze eigen groep, maar werken ook veelal groepsdoorbrekend samen. Dit doen we tijdens projecten, vieringen, circuits en andere activiteiten. Zo leren we van en met elkaar.Waar kan betrekken we graag onze omgeving, zoals ouders, familie en streekgenoten. We onderhouden intensief contact met dorpsbelangen, de bibliotheek, het dorpshuis en ons bestuur: De Elan onderwijsgroep

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Versterkend
  • Zelfstandig
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven