Christelijke Basisschool De Wingerd

Da Costalaan 1 2985 BC Ridderkerk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Beste leerlingen en ouders,

Hartelijk welkom op het schoolvenster van CBS de Wingerd, dé school waar we 'Samen leren voor ’t leven, met oog voor de wereld en de toekomst!'

De Wingerd is een school die naast het streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs, ook de kinderen wil laten opgroeien in een democratische, warme ‘mini maatschappij’ met aandacht voor ieders individuele talent en eigenheid. Hierbij zijn ouders ervaringsdeskundige van hun kind en leerkrachten de onderwijsprofessionals die het kind het beste kennen als leerling. Een gedeelde verantwoordelijkheid dus, met altijd een centrale plaats voor het kind. Binnen deze verantwoordelijkheden hebben we respect voor elkaars expertise en rol, waarbij we in een positief leef –en leerklimaat continu bouwen aan een optimaal partnerschap en schoolsucces voor ieder kind. De school stelt zich op deze pagina graag aan u voor. Nóg liever doen we dat ‘live’, tijdens een persoonlijk gesprek en rondleiding. Dan vooral kunt u sfeer en schoolklimaat ervaren en laten wij u graag kennismaken met de leerlingen, leerkrachten en een ieder die ervoor zorgt dat ‘wíj de Wingerd zijn’! Maakt u gerust vrijblijvend een afspraak. 

Een vriendelijke groet, mede namens het gehele team, Jacco Schuijer Schoolleider CBS de Wingerd 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Positief leer- en leefklimaat
  • Samen leren voor het leven
  • De Wingerd, dat zijn wíj!
  • Veilige Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Wingerd kent de laatste jaren een leerlingenaantal van ongeveer 280 leerlingen. We zijn een basisschool in de wijk Ridderkerk-Oost. De meeste kinderen komen dan ook uit deze wijk. Daarnaast bezoeken ook kinderen uit de wijken Drievliet, Ridderkerk-Centrum en 't Zand onze school.

CBS De Wingerd en CBS De Klimop Ridderkerk Centrum vallen onder één brinnummer. In 'scholen op de kaart' is het gezamenlijke leerlingaantal zichtbaar. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven