De Klimop

Gerard Alewijnszstraat 48 2988 XD Ridderkerk

  • Voorkant en binnenkant
  • Impressie binnenkant
  • Doelgericht en doelbewust lesgeven
  • Duidelijk christelijk karakter
  • Inrichting lokaal

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Rijsoord en kenmerkt zich als een duidelijk christelijk en wijkgerichte school.

Veel van onze ouders kiezen voor onze school, omdat zij hier zelf een goede basis kregen, andere kiezen juist heel bewust voor onze wijk en locatie vanwege het mooie schoolklimaat en dorpse karakter.

Wij bieden:

- Maatwerk

- Kleine klassen

- Aandacht voor uw kind

- Rust en ruimte

- Rijke leeromgeving

Wat uw redenen ook mogen zijn, bij ons wordt u herkend en gekend!


U bent van harte welkom!

Team CBS de Klimop Rijsoord

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen maken we het verschil!
  • Opvang Onderwijs Ontwikkeling
  • Rust en ruimte
  • Maatwerk
  • Doelgericht en doelbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven