CBS De Klimop

Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk

  • Voorkant en binnenkant
  • Impressie binnenkant
  • Doelgericht en doelbewust lesgeven
  • Duidelijk christelijk karakter
  • Inrichting lokaal

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Rijsoord en kenmerkt zich als een duidelijk christelijk en wijkgerichte school.

Veel van onze ouders kiezen voor onze school, omdat zij hier zelf een goede basis kregen, andere kiezen juist heel bewust voor onze wijk en locatie vanwege het mooie schoolklimaat en dorpse karakter.

Wij bieden:

- Maatwerk

- Kleine klassen

- Aandacht voor uw kind

- Rust en ruimte

- Rijke leeromgeving

Wat uw redenen ook mogen zijn, bij ons wordt u herkend en gekend!


U bent van harte welkom!

Team CBS de Klimop Rijsoord

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Het aantal leerlingen is voor deze school niet bekend.

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven