Christelijke Basisschool de Bongerd

Patrijs 28 -29 2986 CA Ridderkerk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school hechten we waarde aan de mening van onze leerlingen. Eens in de drie jaar wordt aan de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hun mening gevraagd over allerhande zaken die met school te maken hebben.

Er is een leerlingenraad op CBS De Bongerd. De leerlingenraad heeft als doel om:

  • De kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid van de leerlingen met school vergroten.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • Mee te denken bij het realiseren van een positief schoolklimaat.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven