Christelijke Basisschool de Bongerd

Patrijs 28 -29 2986 CA Ridderkerk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van onze school. U krijgt zo een eerste indruk van CBS De Bongerd. De Bongerd is gelegen in de wijk Drievliet te Ridderkerk. De Bongerd is een moderne, open, christelijke basisschool. Wij willen bereiken dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We proberen daarom een goede, vertrouwde en vooral veilige sfeer in de groepen te realiseren en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij u als ouder een stimulerende rol heeft. We proberen elk kind te laten groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Onderwijs gaat over groei, niet over niveau!

Ongeveer 240 leerlingen bevolken de school, die dit cursusjaar verdeeld zijn over 10 groepen. Belangrijk om te noemen is dat De Bongerd een VVTO school is (Vroeg vreemdetalen-onderwijs). Dat wil zeggen dat we in alle groepen Engels geven en ook een eigen Native speaker hebben. Daarnaast beschikken we in onze school over een voorschoolse en naschoolse opvang. En ook onze driejarigen krijgen al Engels!

U bent van harte uitgenodigd om een keer bij ons op school langs te komen.

Martine Slobbe

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Protestants Christelijk
  • Veiligheid
  • Creativiteit
  • Vroeg vreemde talen onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS De Bongerd werkt in nauwe samenwerking met Stichting SKR wat betreft de kinderopvang. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden de kinderen in het gebouw van De Bongerd opgevangen door SKR. In het gebouw hebben de kinderen een eigen ruimte. SKR vangt de kinderen vanaf 07.00 uur op. De kinderen die om 07.00 worden gebracht, kunnen een ontbijt krijgen. Op de woensdagen, in vakanties en tijdens vrije dagen worden de kinderen opgevangen op de locatie Oosterhonk van SKB.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven