Dr Schaepmanschool

Hovystraat 60 2982 PE Ridderkerk

  • Schoolfoto van Dr Schaepmanschool
  • De Dr. Schaepmanschool is via twee documentaires te zien geweest in Japan.
De school wordt gezien als voorbeeld voor goed, modern onderwijs
  • Kinderen leren ontdekkend en onderzoekend.
  • Schoolfoto van Dr Schaepmanschool
  • Spel is één van de vier werkvormen binnen Jenaplanonderwijs:
Samen werken, spelen, praten en vieren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van deze indicator zijn gebaseerd op een vragenlijst die door de kinderen van de bovenbouw is ingevuld.

Zo'n onderzoek wordt jaarlijks afgenomen door het bureau Van Beekveld en Terpstra.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven