Openbare Basisschool De Piramide

Burg de Zeeuwstraat 294 2981 AJ Ridderkerk

  • plezier
  • samen
  • betrokkenheid
  • kennis opdoen
  • vaardigheden ontwikkelen

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Basisschool de Piramide is een school voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) en werkt aan de toekomst van zijn leerlingen. Wij verzorgen onderwijs dat rekening houdt met verschillen in belangstelling, aanleg en tempo. Dat doen wij in een prettige sfeer waarin kinderen een positief zelfbeeld opbouwen. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, zo krijgen zij elk schooljaar een Rots & Watertraining. 

OBS De Piramide heeft een hoofd- en een nevenvestiging in Ridderkerk centrum en Rijsoord. De locaties aan respectievelijk de Burgemeester de Zeeuwstraat en de G. Alewijnszstraat voeren eenzelfde beleid dat zich kenmerkt door het creëren van veiligheid, kwaliteit en het behalen van goede resultaten.

Tot ziens bij Openbare Basisschool de Piramide,

Anja Leeuwenhoek directeur en Ylonka van den Berg locatieleider Rijsoord en Centrum

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilige en rijke leeromgeving
  • samen / plezier in leren
  • betrokkenheid
  • kennis opdoen
  • vaardigheden ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

schooljaar 2020 - 2021 heeft de Piramide 369 leerlingen verdeeld over onze twee locaties. 

Op de locatie centrum zijn drie kleutergroepen, op de locatie Rijsoord twee. Er wordt op beide locaties gebruik gemaakt van de gang/hal om mooie leerpleinen te ontwikkelen. Verder zijn de groepen verdeeld in de middenbouw en de bovenbouw, bestaande uit jaargroepen. 

De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit de wijk. Vooral op de locatie Rijsoord komen onze leerlingen uit een breder gebied, wij begroeten daar leerlingen uit de hele omliggende regio. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
369
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schoolgebouw is een peuterspeelzaal aanwezig.

informatie www.yeskinderopvang.nl

klantenservice@yeskinderopvang.nl

Tevens biedt de school de gelegenheid aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 3,5 jaar om één ochtend per week aan de basisschool de Piramide te wennen. Dit project heet Victor de Verkenner.

www.victordeverkenner.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben een hele positieve ervaring met de Rots & Watertraining voor elk kind. Wij streven ernaar om een officiële Rots & Waterschool te worden.

Terug naar boven