Openbare Basisschool De Noord

PC Hooftstraat 2 (tijdelijke huisvesting) 2985 BK Ridderkerk

  • Werken met de 3Dprinter.
  • Inzet van ICT-middelen, zoals digibord, Chromebook en IPad.
  • Bij de verdiepende lessen, behorende bij het plan knapuitdagend, werken de leerlingen aan hun onderzoeksvragen.
  • Naast theoretische verkeerslessen krijgen de leerlingen 3 keer per jaar een praktische verkeersles.
  • Lezen is leuk, er worden veel activiteiten gedaan ter bevordering van de leesmotivatie.

In het kort

Toelichting van de school

obs de Noord "Knap in onderwijs"

Welkom op het schoolvenster van obs de Noord. De Noord is een openbare basisschool in het hart van de wijken Drievliet, Centrum en Ridderkerk-Oost. Ouders willen het beste voor hun kind. Dat geldt zeker ook voor de school waar hun kind naartoe gaat. Die moet niet alleen kwalitatief goed onderwijs, maar ook een veilige, vertrouwde omgeving bieden. Op de Noord begrijpen we dat maar al te goed. Hier staat het kind centraal. Het draait om hun ontwikkeling en het vinden van hun eigen weg hierin. Wij gaan er niet vanuit hoe knap kinderen zijn, maar ‘HOE kinderen KNAP zijn’. Daar spelen we met onze lessen en activiteiten op in. Ons doel? Wij willen het beste in een kind naar boven halen. Dat lukt niet met goed onderwijs alleen. Onze school is dan ook een veilige plek met een prettige sfeer waarin we respect voor elkaar hebben. Wij zijn trots op onze school, ons team en natuurlijk onze leerlingen.

Onze school is tijdelijk gehuisvest op twee locaties. De groepen 1 t/m 5 en de Kinderopvang zitten op de PC Hooftstraat 2 en de bovenbouwgroepen groep 6 t/m 8 zijn gehuisvest aan de Da Costalaan 3. 

Wij verwachten in augustus 2025 onze intrek te kunnen nemen in een prachtig nieuw schoolgebouw aan de Bilderdijklaan 2. 

Ingrid van Rookhuizen/directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en sfeer
  • Samen
  • Uniek
  • Toekomstgericht
  • Engels in alle groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Noord heeft een vertrouwens persoon en een anti-pestcoördinator, daarnaast zijn alle medewerkers binnen ons kindcentrum gezamenlijk verantwoordelijk voor de veilige omgeving van de leerlingen. Om de veiligheid te garanderen, en in die gevallen waarin dat anders (b)lijkt te zijn te handelen. Het handelen van leerkrachten, IB'ers en directie, berust op het normen en waarden niveau van de school; gekoppeld aan de 3 basisregels die de Noord kent. Ouders maken onderdeel uit van dit handelen. Het handelen kan zich richten op een individu, een kleine groep, de groep zelf.

Terug naar boven