CBS de Regenboog

Reijerweg 60 2983 AT Ridderkerk

  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school hechten we veel waarde aan de mening van onze leerlingen. Eens in de twee jaar wordt aan de leerlingen van groep 5 t/m 8 hun mening gevraagd over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Denkt u aan vragen over het schoolgebouw en de omgeving, de groep, het contact van de docent met de leerlingen, de begeleiding, het eigenaarschap, rekenen en taal, de lessen en de vakken, de werkvormen, de sociale veiligheid, de omgang van de leerlingen onderling en het welbevinden op school. De laatste peiling is in oktober 2018 afgenomen. Het gemiddelde rapportcijfer dat deze 136 leerlingen aan de school geven is een 8,77. De waardering van onze leerlingen is 0,70 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is een prachtig resultaat, waarmee we erg blij zijn. We streven ernaar deze hoge waardering vast te houden. Het rapport kunt u op deze pagina inzien.


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In oktober 2018 is opnieuw een oudertevredenheidspeiling uitgevoerd. Eens in de twee jaar bevragen we onze ouders over allerlei zaken die we belangrijk vinden voor onze school. Denkt u hierbij aan het schoolgebouw, de omgeving van de school, de begeleiding, de sfeer, de kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, de schooltijden, rust & orde, de leerkracht, contact met de school en de denominatie. Van de 225 respondenten heeft 55% de peiling ingevuld. 124 ouders hebben de peiling voor 153 leerlingen ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school geven is een 8,02. Daar zijn we heel blij mee! Het ligt 0,48 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Wanneer ouders tevreden zijn en vertrouwen hebben in het onderwijs, dat door een gemotiveerd team aan de kinderen wordt gegeven, ligt er een stevige basis voor nu en de toekomst! 


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven