CBS de Regenboog

Reijerweg 60 2983 AT Ridderkerk

  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van CBS De Regenboog! Onze school is een christelijke en open school voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). We willen dat uw kind met plezier naar school gaat en zich optimaal naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. We zorgen ervoor dat de kinderen op een betekenisvolle wijze samenwerken en van elkaar kunnen leren. We bieden een veilige en krachtige leeromgeving, waarin leerlingen en leerkrachten elkaar stimuleren, inspireren en motiveren. We zijn een school in beweging; een school waar spel belangrijk is en waar kinderen én leerkrachten een onderzoekende houding hebben, nieuwe vaardigheden leren en initiatieven nemen. Werken met thema's vormt de rode draad in ons onderwijs. Een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerling, verbonden aan kennis en vaardigheden, staat centraal. Goede samenwerking en open communicatie met de ouders bij de begeleiding van het kind vinden we onmisbaar. 

Op dit moment telt onze school 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. In maart 2024 start de 17e groep, een zgn. instroomgroep voor 4-jarigen. We beschikken over digitale schoolborden, Chromebooks, een bibliotheek, kooklokaal, groot schoolplein met diverse speeltoestellen, moestuin en buurtsportlocatie. De buitenschoolse opvang (BSO) en de peuterspeelgroep van Kinderopvang SKR zijn in ons gebouw gevestigd. Heeft u interesse voor onze school? U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding.

Met vriendelijke groet,

Nel van den Herik, directeur  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht
  • inspirerende thema's
  • onderzoekend en actief leren
  • samenwerken en presenteren
  • betekenisvol onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op CBS De Regenboog groeit. De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. We hebben vijf kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, één groep 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. In maart 2024 start de instroomgroep voor 4-jarige leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
386
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden van CBS De Regenboog en de opvangtijden van Kinderopvang SKR zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en worden goed gecommuniceerd. Wanneer wij een studiedag, vrije middag of vakantie hebben, kunnen onze leerlingen altijd bij Kinderopvang SKR terecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven