Christelijk kindcentrum De Burcht

Mozartstraat 180 A 2983 AK Ridderkerk

Schoolfoto van Christelijk kindcentrum De Burcht

In het kort

Toelichting van de school

In dit SchoolVenster vindt u cijfermatige informatie van onze school, afkomstig van het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie. Wij geven zelf een toelichting.
Bij het maken van een schoolkeuze spelen naast deze cijfers nog andere factoren een rol, die ook de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Via onze website en schoolgids, maar zeker ook in een persoonlijk gesprek op school kan ik u meer laten zien. Ik vertel u graag hoe wij ons onderwijs vormgeven en waarom en beantwoord eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,
Lisette Korporaal
Directeur kindcentrum De Burcht

Onderdeel van PIT kinderopvang & onderwijs (www.pit-ko.nl)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven