Don Bosco school

Havendam 4 3161 XB Rhoon

  • Niet alleen heerlijk voor kleuters, ook voor oudere kinderen een graag bezochte speelplek!
  • Het NK halen we misschien niet, maar er wordt veelvuldig en enthousiast geoefend.
  • Wij promoten gezonde tussendoortjes: een appel, komkommer of wat tomaatjes. Net zo lekker!
  • Voor wie dat wil, is het mogelijk schoolmelk af te nemen via Campina.
  • Naast dat er hard gewerkt wordt, wordt er natuurlijk ook op z'n tijd gefeest.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Don Boscoschool streeft er naar iedere leerling op zijn hoogste kunnen uit te laten stromen. Voor sommige leerlingen betekent dit dat zij door de leerkracht gestimuleerd worden nét een stapje harder te werken om een hoger resultaat te behalen. Voor andere leerlingen houdt dit juist in dat de leerkrachten de leerling op een lager niveau dan gemiddeld laten werken, om frustratie te vermijden en het zelfvertrouwen op te bouwen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De Don Boscoschool werkt met methodes die thematisch werken. Ieder thema wordt afgerond met een toets. Daarnaast worden op de Don Boscoschool twee maal per jaar toetsen van Cito afgenomen. Hiermee worden de leerresultaten van onze leerlingen gevolgd en gerelateerd aan leerresultaten van leerlingen over geheel Nederland. De inspectiekaart schooljaar 2014-2015 is als bijlage aan deze pagina toegevoegd.

De Don Boscoschool werkt handelingsgericht met groepsplannen. Dit betekent dat leerkrachten standaard op drie niveaus lesgeven: een basisniveau, een meer verdiepend niveau en een niveau met meer intensieve begeleiding. De lesinhouden en organisatie van deze drie niveaus wordt vastgelegd in groepsplannen. De doelen voor de groepsplannen worden vijf keer per jaar (na iedere vakantie) bijgesteld aan de hand van methodetoetsen en Cito-toetsen. Wanneer leerlingen merkbaar (toetsbaar) beter gaan presteren, schuiven zij naar een hoger niveau. Wanneer terugval dreigt in leerresultaten, schuiven de leerlingen naar een lager niveau.

In een enkel geval geven tussenresultaten aanleiding voor extra intensieve begeleiding, buiten de groepsplannen. Daarvoor worden handelingsplannen opgesteld: plannen om intensief en voor korte termijn extra hulp te bieden om de achterstand op het probleemgebied weg te werken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De Don Boscoschool streeft er naar voor iedere leerling een passend advies te formuleren. De eerste adviesgesprekken vinden sinds schooljaar 2013-2014 plaats aan het eind van groep 7. Vervolgens is er in groep 8 nogmaals een adviesgesprek. Het advies wordt geformuleerd aan de hand van alle resultaten van de schoolcarrière van het kind, alsmede de inzet en werkhouding.

De Don Boscoschool geeft het advies in groep 8 aan leerlingen en hun ouders daarom al voordat de eindtoets van Cito heeft plaatsgevonden.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven