Don Bosco school

Havendam 4 3161 XB Rhoon

  • Niet alleen heerlijk voor kleuters, ook voor oudere kinderen een graag bezochte speelplek!
  • Het NK halen we misschien niet, maar er wordt veelvuldig en enthousiast geoefend.
  • Wij promoten gezonde tussendoortjes: een appel, komkommer of wat tomaatjes. Net zo lekker!
  • Voor wie dat wil, is het mogelijk schoolmelk af te nemen via Campina.
  • Naast dat er hard gewerkt wordt, wordt er natuurlijk ook op z'n tijd gefeest.

Het team

Toelichting van de school

De Don Boscoschool streeft er naar kwalitatief goede leerkrachten in dienst te nemen, die in staat zijn tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Om de kwaliteit van het personeel te waarborgen, worden personeelsleden gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld nascholing te volgen. Deze wordt gedeeltelijk vormgegeven in schoolbrede trajecten, denk hierbij aan recente trajecten omtrent coöperatief leren en sociaal emotionele vaardigheden. Daarnaast volgen verschillende leerkrachten ook individueel een intensieve opleiding: Master Special Educational Needs, Didactisch Coach, Psychologie, Orthopedagogiek... Hiermee verwacht de school een diversiteit aan kennis en vaardigheden binnen te halen waar de gehele school baat bij zal hebben.

De resultaten van deze indicator geven een overzicht van de Don Boscoschool EN de Grote Reis samen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

0

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Don Boscoschool vindt het belangrijk leerlingen breed te ontwikkelen. Leerlingen hebben meer dan schoolse vaardigheden nodig om  plezierig door het leven te gaan. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om samen te kunnen werken. Daarom werken we op de Don Boscoschool met coöperatieve werkvormen, die een positieve wederzijdse afhankelijkheid en een actieve houding van ieder groepslid vragen.

Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen hun kwaliteiten op diverse gebieden kunnen ontwikkelen. Wie niet excelleert in rekenen, is wellicht wél een heel goed acteur of zanger. Voor het zelfvertrouwen van leerlingen is het dan heel goed, wanneer zij de gelegenheid krijgen deze kwaliteiten te tonen.

Onder enthousiaste leiding van de vakleerkracht muziek werkt de Don Boscoschool aan het programma voor muziek, dans en drama. Op onze website (www.donboscoschool.nl) kunt u hierover meer informatie vinden.

Sinds jaar en dag verzorgt de vakleerkracht gymnastiek een uitdagend en afwisselend programma voor al onze leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er is een goede zorgstructuur en er zijn weinig tot geen verwijzingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte t.a.v. de onderwijsgebieden leer- en ontwikkeling, werkhouding en thuissituatie ziet De Don Boscoschool veel mogelijkheden voor begeleiding met inzet van extra ondersteuning. Hiertoe wordt samengewerkt binnen het samenwerkingsverband RIBA, het wijkteam en maatschappelijk werk en daarbuiten: logopedie, fysiotherapie, psychologie en speltherapie.

Een aantal leerkrachten hebben de HBO-Master Special Educational Needs, waarbinnen zij ieder een eigen specialisme hebben gekozen.

Bijgaand bestand is een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel.

Een nieuw SOP is dec. 2018 op de website van de school geplaatst

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven